Nawigacja

Komunikaty

W odpowiedzi na kolejne doniesienia medialne w sprawie wydania książki Adama Puławskiego

Anna Cisek
Data publikacji 18.02.2020

W odpowiedzi  na kolejne doniesienia medialne w sprawie publikacji Adama Puławskiego W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941 – 1942) (https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25701215,ipn-nie-chcial-go-docenic-ale-doceniaja-inni-ksiazka-bylego.html)

Instytut Pamięci Narodowej przypomina:

nieprawdą jest, że „IPN nie chciał książki wydać, bo ustalenia historyka nie są zbieżne z obecną narracją władzy”. Podkreślamy raz jeszcze, iż publikacja została poddana procedurom wydawniczym obowiązującym w Instytucie od dłuższego czasu.

Recenzenci dr hab. Grzegorz Berendt oraz dr hab. Waldemar Grabowski przedstawili szereg uwag do publikacji dr. A. Puławskiego, które kierownictwo Biura Badań Historycznych uznało za zasadne.

W recenzji dr. hab. G. Berendta czytamy m.in. „Tekst należałoby radykalnie odchudzić, a narrację na temat kilku wątków scalić, poprzez jednoczesne wykorzystanie przy ich omawianiu różnego typu źródeł”.

Z kolei dr hab. W. Grabowski pisze we wnioskach recenzyjnych m.in.: „Przedstawiona praca  w obecnym kształcie nie powinna być wydana drukiem. Autor powinien ponownie przemyśleć konstrukcję pracy oraz jej zakres tematyczny”.

Ostatecznie autor zakwestionował uwagi recenzentów.

do góry