Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 24.01.2020
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 84 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 25 nowych publikacji dot.:
 • 1 sędziego TK
 • 1 członka RPP
 • 1 prezesa WSA
 • 1 szefa Kancelarii Senatu
 • 6 podsekretarzy stanu
 • 1 prezydenta miasta
 • 2 wicestarostów
 • 12 członków zarządu powiatu

oraz 59 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 27 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 127 osób (113 nowych publikacji oraz 14 reedycji)
 • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 162 osób (150 nowych publikacji i 12 modyfikacji)
 • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 422 osób (400 nowych publikacji i 22 modyfikacje)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 795 publikacji (w tym 688 nowych rekordów i 107 modyfikacji).

do góry