Nawigacja

Komunikaty

List otwarty prezesa IPN dr. Jarosława Szarka do prof. Grzegorza Motyki

Barbara Niedzielko
Data publikacji 18.11.2019

Pan
prof. 
Grzegorz Motyka
Dyrektor Instytutu
Studiów P
olitycznych PAN

Szanowny Panie Profesorze,

w ostatnim czasie ukazał się szereg wywiadów z Panem Profesorem, w których bardzo krytycznie wypowiedział się Pan na temat książki Michała Ostapiuka Komendant „Bury”. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa „Burego” (1913–1949), wydanej przez Oddział IPN w Białymstoku w 2019 r. w ramach centralnego projektu badawczego IPN.

Uwagi Pana Profesora na temat działalności Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie wymienionej pozycji, wpływają negatywnie na wizerunek IPN jako placówki naukowej.

W związku z tym zachęcam Pana Profesora jako cenionego badacza dziejów najnowszych, w tym szczególnie Kresów Wschodnich, do poddania jej rzetelnej recenzji naukowej.

Uważam, że będzie Pan Profesor najlepszą osobą do podjęcia merytorycznej dyskusji na temat książki Pana Michała Ostapiuka. W tym celu załączam do niniejszego pisma egzemplarz wspomnianej publikacji.

Z wyrazami szacunku

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
dr Jarosław Szarek

do góry