Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 20.09.2019
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 46 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 7 nowych publikacji dot.:
  • 2 podsekretarzy stanu
  • 1 wicestarosty powiatu
  • 4 członków zarządu powiatu

oraz 39 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 8 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 133 osób (114 nowych publikacji oraz 19 reedycji)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 167 osób (150 nowych publikacji i 17 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 631 osób (622 nowe publikacje i 9 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 977 publikacji (w tym 893 nowe rekordy i 84 modyfikacje).

do góry