Nawigacja

Komunikaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej zaprezentowały nauczycielom najnowsze materiały edukacyjne na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020

 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezentacja materiałów edukacyjnych IPN na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020 - Warszawa, 17 września 2019 r. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W 80. rocznicę agresji sowieckiej Rosji na Polskę, 17 września 2019, w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbyła się wspólna konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz prezesa IPN Jarosława Szarka, podczas której zaprezentowane zostały najnowsze materiały edukacyjne dotyczące losów Polaków podczas II wojny światowej.

Są to teki edukacyjne: „Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41” i „Zbrodnia Pomorska” oraz gra edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne”.

Przez blisko 20 lat Instytut Pamięci Narodowej, mimo różnego stosunku do nas sprawujących władzę, był zawsze obecny w szkołach – powiedział prezes IPN Jarosław Szarek, podkreślając, że Instytut wydał już 22 teki edukacyjne dla szkół. Teki to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli historii i innych przedmiotów humanistycznych. Na każdą z nich składają się: karty źródłowe (zdjęcia, dokumenty, plakaty itp.), materiały dla ucznia oraz materiały dla nauczyciela. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, wersje elektroniczne można odnaleźć na stronach internetowych IPN.

Przekazując materiały edukacyjne dla szkół, Instytut Pamięci Narodowej – jak powiedział prezes Jarosław Szarek – „pisze historię od nowa” w tym sensie, że stara się zmniejszyć obszary mitów, przeinaczeń i kłamstw, które pozostały w świadomości społecznej po czasach komunistycznych. Prezes IPN przywołał m.in. przywrócenie pamięci o powojennym podziemiu zbrojnym – Żołnierzach Wyklętych oraz upowszechnienie wiedzy o tzw. operacji polskiej NKWD z lat 1937–38, jednej z największych zbrodni ludobójstwa wymierzonych w naród polski w XX w. Tematom tym IPN również poświęcił teki edukacyjne.

W okresie rządów komunistycznych w Polsce kwestia agresji sowieckiej 17 września 1939 i jej następstw była skazana na zapomnienie. Nie można było pisać o okrucieństwie żołnierzy Armii Czerwonej, bezwzględności organów NKWD czy rzeczywistości życia na zsyłce. Dopiero po prawie 30 latach badań historyków wiedza na temat wydarzeń z lat 1939–1941 jest coraz bardziej powszechna w świadomości Polaków. Teka Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41 ma umożliwić młodzieży szkolnej pogłębienie wiedzy na ten temat.

Teka Zbrodnia Pomorska ma natomiast przypomnieć o eksterminacji polskiej ludności cywilnej, dokonanej przez III Rzeszę Niemiecką na Pomorzu od września do grudnia 1939 r. Skala zbrodni w dawnym województwie pomorskim była znacznie większa niż w innych regionach okupowanej Polski i z tego powodu wydarzenia te są istotnym, choć do tej pory nie w pełni zbadanym i wyeksponowanym fragmentem II wojny światowej. 

Dyrektor szczecińskiego oddziału IPN dr Paweł Skubisz zaprezentował na konferencji nową grę edukacyjną Polskie Państwo Podziemne”, przeznaczoną do wykorzystania przez nauczycieli, placówki oświatowe i edukacyjne oraz instruktorów harcerskich podczas organizowanych przez IPN warsztatów. Gra nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Omówiona została także współpraca ministerstwa oraz IPN na polu edukacyjnym w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przypomniał podpisane w 2016 roku przez MEN i IPN porozumienie o współpracy między obiema instytucjami, które zaowocowało wieloma wspólnymi działaniami edukacyjnymi. Należały do nich m.in. dwa cykle szkoleń „Między dwoma totalitaryzmami” (o sytuacji Polski w latach 1937–1948) i „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”, w których wzięło udział ponad 1000 nauczycieli przedmiotów humanistycznych z całej Polski. „Korzenie totalitaryzmu” to temat szkoleń, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020.

Za bardzo ważny uznał minister Piontkowski udział historyków IPN w opracowywaniu nowych podstaw programowych z historii. – Ta umowa umożliwiła nam prace nad zmianą podstawy programowej z historii. Historycy IPN aktywnie w tym uczestniczyli i duża część zapisów w tej podstawie programowej właśnie wynika z ich uwag i doświadczeń – podsumował.

Zaprezentowane zostały także nowe propozycje szerszej dostępności i wykorzystania przez uczniów portali tematycznych stworzonych przez IPN.

W trakcie konferencji kilkudziesięciu nauczycieli historii wzięło udział w warsztatach, podczas których mogli korzystać z najnowszych tek edukacyjnych IPN oraz gry edukacyjnej „Polskie Państwo Podziemne”.

do góry