Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 23.08.2019
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 34 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 6 nowych publikacji dot.:
  • 1 sekretarza stanu
  • 2 podsekretarzy stanu
  • 1 burmistrza
  • 1 wicestarosty powiatu
  • 1 członka zarządu powiatu

oraz 28 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 7 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 166 osób (134 nowe publikacje oraz 32 reedycje)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 158 osób (150 nowych publikacji i 8 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 326 osób (318 nowych publikacji i 8 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 684 publikacje (w tym 608 nowych rekordów i 76 modyfikacji).

do góry