Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.07.2019
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 59 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 15 nowych publikacji dot.:
  • 3 posłów RP
  • 2 podsekretarzy stanu
  • 1 członka zarządu województwa
  • 1 wójta
  • 1 starosty
  • 4 wicestarostów powiatu
  • 3 członków zarządu powiatu,

oraz 44 modyfikacje wcześniejszych publikacji, wynikające ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 15 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 194 osób (149 nowych publikacji oraz 45 reedycji i uzupełnień)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 172 osób (150 nowych publikacji i 22 modyfikacje)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 529 osób (460 nowych publikacji i 69 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 954 publikacje (w tym 774 nowe rekordy i 180 modyfikacji).

 

do góry