Nawigacja

Komunikaty

Unieważnienie postanowienia Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 7 lutego 1948 roku wobec Tadeusza Antolca

Anna Cisek
Data publikacji 12.07.2019

Sąd Okręgowy  w Krakowie III Wydział Karny,  na podstawie art. 131 § 2 k.p.k., zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie III Ko 290/18 na podstawie art. 1 ust 1, art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34 poz. 14) stwierdził nieważność postanowienia Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 7 lutego 1948 roku sygn.. akt: Sr 128/48 wydanego wobec Tadeusza Antolca, s. Jana i Stefanii z d. Halbka, ur. 12 listopada 1925 roku w Ostrowsku.  

do góry