Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie autolustracyjnej byłego słuchacza Akademii Spraw Wewnętrznych

Barbara Niedzielko
Data publikacji 03.07.2019

Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzeczeniem z dnia 3.07.2019 roku (sygnatura II AKa 99/19) po rozpoznaniu apelacji pełnomocników osoby lustrowanej utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Olsztynie uznające iż lustrowany – były funkcjonariusz Policji złożył niezgodne z prawda oświadczenie lustracyjne.

Postępowanie dotyczyło byłego funkcjonariusza Policji, który zainicjował postępowanie lustracyjne w trybie art. 20 ust 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz. 430) (tzw. tryb autolustracyjny). Lustrowany złożył oświadczenie lustracyjne w którym stwierdził, iż nie pracował i nie służył w organach bezpieczeństwa państwa, bowiem, jak wynikało z jego wyjaśnień, kwestionował, by okres pomiędzy ukończeniem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie a rozpoczęciem studiów w Akademii Spraw Wewnętrznych oraz następnie studia na Wydziale Polityczno-Prawnym Akademii Spraw Wewnętrznych można było uznać za służbę w rozumieniu ustawy lustracyjnej.

W przedmiotowej sprawie lustrowany po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie trafił do macierzystego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i został oddany do dyspozycji Naczelnika Wydziału II oraz mianowany na stanowisko inspektora SB. Nie podjął wykonywania czynności służbowych w Wydziale II z uwagi na urlop i zwolnienie lekarskie. Następnie lustrowany na podstawie rozkazu personalnego został zaliczony w poczet studentów ASW, po ukończeniu której rozpoczął służbę w Policji.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w orzeczeniu I instancji (II K 151/17) uznał, iż lustrowany złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 3 lat oraz dodatkowo zakaz pełnienia funkcji publicznej wskazanych w ustawie lustracyjnej – na okres 3  lat.

W swoim orzeczeniu Sąd stwierdził, że bez wątpliwości okres studiów lustrowanego w ASW, jak też wcześniejszy okres po mianowaniu na stanowisko inspektora Wydziału II SB jest służbą w rozumieniu ustawy lustracyjnej w organach bezpieczeństwa państwa. Dla pojęcia „służby” nie jest bowiem istotny rodzaj wykonywanych czynności i ich charakter, w tym np. kontynuowanie nauki jako funkcjonariusz.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego utrzymujące rozstrzygnięcie Sądu I instancji jest prawomocne.

 

prok. Andrzej Ostapa
Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku

do góry