Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawach autolustracyjnych byłych funkcjonariuszy pionu łączności

Barbara Niedzielko
Data publikacji 25.06.2019

Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzeczeniami z dnia 14.06.2019 roku (sygnatura II AKa 93/19 oraz II AKa 113/19), po rozpoznaniu apelacji pełnomocników osób lustrowanych, utrzymał w mocy orzeczenia Sądu Okręgowego w Białymstoku stwierdzające, iż byli funkcjonariusze służący w Wydziale Łączności KWMO/WUSW w Białymstoku złożyli niezgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne, pomijając w nich fakt swojej służby w organach bezpieczeństwa państwa.

W obu sprawach lustrowani zainicjowali postępowania lustracyjne w trybie art. 20 ust 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz. 430) (tzw. tryb autolustracyjny) i domagali się uznania, iż zostali niesłusznie pomówieni o fakt służby w organach bezpieczeństwa państwa, i że złożone przez nich oświadczenia lustracyjne są zgodne z prawdą. Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, iż służba w pionie łączności KWMO/WUSW stanowi służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz. 430), a tym samym, że złożone przez obu byłych funkcjonariuszy oświadczenia lustracyjne są niezgodne z prawdą.

Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku są prawomocne.

prok. Andrzej Ostapa 
Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku

do góry