Nawigacja

Komunikaty

Tymczasowe aresztowanie Romana S., podejrzanego o udział w pacyfikacji strajku górników w KWK „Wujek”

Barbara Niedzielko
Data publikacji 12.06.2019

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r.

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach uwzględnił wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  w Katowicach o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Romana S., podejrzanego o udział w pacyfikacji strajku górników w KWK „Wujek” i strzelanie z broni palnej do protestujących pokrzywdzonych, w dniu 16 grudnia 1981 r. w Katowicach w wyniku czego 9 osób poniosło śmierć, a 21 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Czyn zarzucany podejrzanemu wyczerpuje znamiona przestępstwa art. 158 § 3 k.k. i z art. 159 k.k.  w zw. z art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowiącego zbrodnię komunistyczną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.  

Środek zapobiegawczy zastosowano z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę, jak również uzasadnioną obawę jego ucieczki lub ukrywania się za granicą.

W ocenie Sądu wystarczające było zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego na okres jednego miesiąca, gdyż w sprawie zgromadzono pełny materiał dowodowy i w toku śledztwa należy wykonać czynności końcowe, związane z zaznajomieniem podejrzanego z materiałami postępowania i opracowaniem aktu oskarżenia.

Andrzej Pozorski

Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zastępca Prokuratora Generalnego

do góry