Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie pacyfikacji kopalni „Wujek”

Barbara Niedzielko
Data publikacji 11.06.2019

Warszawa, dnia 11 czerwca 2019 roku

W dniu 11 czerwca 2019 r prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach przedstawił Romanowi S. zarzut o to, że w dniu 16 grudnia 1981 r. w Katowicach, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, członkiem plutonu specjalnego Pułku Manewrowego KW MO w Katowicach, działając wspólnie z innymi członkami tego plutonu, dopuścił się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka w ten sposób, że wziął udział w pobiciu strajkujących górników kopalni „Wujek” i użył niebezpiecznego narzędzia w postaci broni palnej, oddając strzały w kierunku pokrzywdzonych, narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego śmierć poniosło 9 osób, a 21 doznało obrażeń ciała, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności strajkujących górników do określonej grupy społecznej i politycznej, która sprzeciwiała się bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego oraz pozbawieniu podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Czyn zarzucany podejrzanemu wyczerpuje znamiona przestępstwa art. 158 § 3 k.k. i z art. 159 k.k.  w zw. z art. 11 § 2 k.k., w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2032, z późn. zm.) i zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Roman S., przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień.

W dniu jutrzejszym prokurator IPN wystąpi do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, z uwagi na surową karę grożącą podejrzanemu, jak również uzasadnioną obawę jego ucieczki lub ukrywania się za granicą.

 

Andrzej Pozorski

Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Zastępca Prokuratora Generalnego

do góry