Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 22.03.2019

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 131 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 10 nowych publikacji dot.:

  • 1 sędziego Sądu Najwyższego
  • 2 sędziów NSA
  • 1 prokuratora regionalnego
  • 1 podsekretarza stanu
  • 4 członków zarządu powiatu
  • 1 prezydenta miasta

oraz 121 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 10 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 192 osób (167 nowych publikacji oraz 25 reedycji i uzupełnień)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 164 osób (150 nowych publikacji i 14 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 710 osób (639 nowych publikacji i 71 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1197 publikacji (w tym 966 nowych rekordów i 221 modyfikacji).

do góry