Nawigacja

Komunikaty

W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi, wskazującymi na ponowne wszczęcie postępowania w sprawie weryfikacji prawdziwości oświadczenia lustracyjnego Posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza

Barbara Niedzielko
Data publikacji 19.03.2019

Biuro Lustracyjne IPN informuje, iż wniosek Posła na Sejm RP Pana Cezarego Tomczyka o ponowne przeprowadzenie weryfikacji oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Pana Antoniego Macierewicza nie spowodował podjęcia na nowo zakończonego postępowania lustracyjnego. W związku z wnioskiem prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie podjął natomiast niezbędne działania procesowe, zmierzające do dokonania wszechstronnej analizy informacji zawartych we wniosku, w szczególności analizy wskazanych materiałów archiwalnych.

Postępowanie w sprawie weryfikacji prawdziwości oświadczenia lustracyjnego, złożonego w dniu 25 września 2007 roku przez Posła na Sejm RP Pana Antoniego Macierewicza, zostało prawomocnie zakończone w dniu 9 lutego 2009 roku wydaniem zarządzenia o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu, wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Informacje na temat ustaleń poczynionych w toku tego postępowania zostały przedstawione w komunikacie BL IPN z dnia 12 marca 2019 roku.

do góry