Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego IPN w sprawie wniosku o ponowne przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza

Barbara Niedzielko
Data publikacji 11.03.2019

W odpowiedzi na zapytania ze strony przedstawicieli środków masowego przekazu Biuro Lustracyjne IPN informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 roku do Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie wpłynął wniosek Posła na Sejm RP Cezarego Tomczyka o ponowne przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Antoniego Macierewicza.

Prawdziwość oświadczenia lustracyjnego Antoniego Macierewicza, złożonego w dniu 25 września 2007 roku w związku z pełnieniem funkcji publicznej Posła na Sejm RP, była przedmiotem analizy Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie. W dniu 9 lutego 2009 roku wydano zarządzenie o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. W toku postępowania nie odnaleziono żadnych dowodów wskazujących na fakt pracy, służby lub współpracy Antoniego Macierewicza z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego. W zasobie archiwalnym IPN zachowały się natomiast materiały archiwalne, w szczególności w postaci akt śledczych oraz akt spraw operacyjnych, w których w/w występuje jako osoba oskarżona, sprawdzana bądź rozpracowywana przez organy bezpieczeństwa państwa w związku ze swoją działalnością opozycyjną.

Informacje na temat tych dokumentów znajdują się na stronie BIP IPN w katalogu osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa państwa komunistycznego oraz w katalogu osób pełniących funkcje publiczne określone w art. 22 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Katalog osób „rozpracowywanych” przez organa bezpieczeństwa państwa komunistycznego

Wykaz osób pełniących funkcje publiczne

Biuro Lustracyjne IPN informuje, iż w związku z wnioskiem  o ponowne przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości oświadczenia lustracyjnego, złożonego przez Antoniego Macierewicza, prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie podjął niezbędne czynności procesowe zmierzające do dokonania wszechstronnej analizy informacji zawartych we wniosku, w szczególności analizy wskazanych materiałów archiwalnych. Celem powyższych działań jest ustalenie, czy w sprawie pojawiły się nowe fakty lub dowody nieznane w poprzednim postępowaniu, istotne dla oceny prawdziwości złożonego oświadczenia lustracyjnego.

do góry