Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 22.02.2019

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 164 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 20 nowych publikacji dot.:

  • 1 członka Trybunału Stanu
  • 2 prokuratorów Prokuratury Krajowej
  • 13 członków zarządu powiatu
  • 4 czlonków Zarządu Związku Metropolitalnego

oraz 144 modyfikacje wcześniejszych publikacji, wynikające ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 7 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 184 osób (152 nowe publikacje oraz 32 reedycje i uzupełnienia)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 161 osób (152 nowe publikacje i 9 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 679 osób (641 nowych publikacji i 38 modyfikacji)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1188 publikacji (w tym 965 nowych rekordów i 223 modyfikacje).

do góry