Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 19 lutego 2019 r. w sprawie zasad korzystania z zasobu archiwalnego IPN poza granicami Polski

Barbara Niedzielko
Data publikacji 19.02.2019

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2032, 2529) stwierdza się, co następuje:

W związku z rozmowami prowadzonymi pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Kolegium IPN przypomina, że użytkowników korzystających z zasobu Archiwum IPN poza granicami Polski obowiązują uregulowania prawne zawarte w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, tak jak w przypadku użytkowników krajowych. 

Przewodniczący  
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Wojciech Polak

The statement of the Council of the Institute of National Remembrance of 19 February 2019 on the procedures of granting access to the archival resources of the IPN outside Poland

do góry