Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Krzysztof Kopeć
Data publikacji 29.01.2019

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 1617 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 791 nowych publikacji dot.:

 • 3 posłów RP
 • 1 Rzecznika Praw Dziecka
 • 2 podsekretarzy stanu
 • 3 prokuratorów Prokuratury Krajowej
 • 1 prokuratora regionalnego
 • 3 marszałków województwa
 • 9 wicemarszałków województwa
 • 15 członków zarządu województwa
 • 100 starostów powiatu
 • 142 wicestarostów powiatu
 • 512 członków zarządu powiatu

oraz 826 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 726 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 142 osób (91 nowych publikacji oraz 51 reedycji i uzupełnień). W tym katalogu ponadto usunięto z BIP rekord dot. 1 osoby.
 • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 153 osób (150 nowych publikacji i 3 modyfikacje)
 • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 1293 osób (1269 nowych publikacji i 24 modyfikacje)

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 3205 publikacji (w tym 2301 nowych rekordów i 904 modyfikacje).

do góry