Nawigacja

Komunikaty

IPN na uroczystościach z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu

Barbara Niedzielko
Data publikacji 11.12.2018

 

  • Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018 Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018
    Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018
  • Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018 Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018
    Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018
  • Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018 Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018
    Uroczystości z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – 3–4 grudnia 2018

 

3 grudnia 2018 roku w Ludwigsburgu Zastępca Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prokurator Andrzej Pozorski wziął udział w uroczystościach z okazji 60. rocznicy powstania Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu. Centrala jest wyspecjalizowaną jednostką prokuratury niemieckiej, zajmującą się prowadzeniem śledztw w sprawach zbrodni popełnionych przez obywateli niemieckich w okresie II wojny światowej.

Zaproszenie do udziału w uroczystościach jubileuszowych wystosował Dyrektor Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych prokurator Jens Rommel.

W uroczystościach wzięli udział m. in. Prezes Sądu Najwyższego Republiki Federalnej Niemiec Bettina Limperg, Prokurator Generalny Republiki Federalnej Niemiec Peter Frank i Minister Sprawiedliwości Badenii – Wirttembergii Guido Wolf.

W wystąpieniu inauguracyjnym Dyrektor Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych prokurator Jens Rommel podkreślił istotną rolę, jaką w pracy Centrali odgrywa ścisła współpraca z prokuratorami Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

4 grudnia 2018 roku miało zaś miejsce robocze spotkanie Zastępcy Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prokuratora Andrzeja Pozorskiego z dyrektorem Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych prokuratorem Jensem Rommlem oraz prokuratorami i sędziami zatrudnionymi w Centrali. W czasie spotkania omówiono bieżące kwestie wynikające ze współpracy obydwu jednostek prokuratury. Stronie polskiej przekazano dane dotyczące postępowań karnych prowadzonych przez prokuratury niemieckie, przedmiotem których są zbrodnie popełnione w niemieckich obozach koncentracyjnych w okresie II wojny światowej, które zostaną stosownie wykorzystane w odpowiednich śledztwach prowadzonych przez prokuratorów IPN.

Zastępca Prokuratora  Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przekazał zaś Dyrektorowi Centrali Krajowych Wymiarów Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia Zbrodni Narodowosocjalistycznych materiały z realizacji przez prokuratorów IPN ostatnio skierowanych wniosków o pomoc prawną.

do góry