Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.12.2018

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 215 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 206 nowych publikacji dot.:

  • 1 sędziego Sądu Najwyższego
  • 1 sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • 1 podsekretarza stanu
  • 9 prezydentów miast
  • 71 burmistrzów
  • 123 wójtów

oraz 9 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających z uzupełnienia wpisów o nowe informacje, reelekcji oraz dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 19 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

do góry