Nawigacja

Komunikaty

Represje wobec podziemia niepodległościowego w źródłach archiwalnych - warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, 10 października 2018

  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)
  • Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN) Warsztaty archiwalne IPN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Fot.Katarzyna Adamów (IPN)

10 października w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,  po raz kolejny odbyły się zorganizowane przez Archiwum IPN we współpracy z Muzeum i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, warsztaty archiwalne. 

Uczestnicy warsztatów zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz poznali historię więzienia mokotowskiego, miejsca kaźni bohaterów podziemia niepodległościowego. W ramach spotkania zwiedzili także przygotowaną przez Archiwum Instytutu wystawę pt. „Powrót kapitana. Tadeusz Starzyński (1903-1970)”, na którą składają się dokumenty, fotografie, osobista korespondencja i pamiętniki Starzyńskiego z okresu jego pracy w Policji Państwowej oraz służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. 

Podczas części warsztatowej archiwiści zaprezentowali biografię podporucznika Czesława Rosińskiego - cichociemnego, oficera Kedywu, aresztowanego i skazanego na karę śmierci 9 kwietnia 1945 r. w Lublinie, w jednym z pierwszych zbiorowych procesów żołnierzy podziemia i na przykładzie jego losów omówili system represji stalinowskich.

Prezentację poprzedziło omówienie rodzajów zgromadzonych w zasobie Instytutu dokumentów, dotyczących rozpracowywania i represjonowania żołnierzy podziemia niepodległościowego. 

Nauczyciele zaproponowali sposoby wykorzystania omówionych źródeł podczas zajęć szkolnych. Udostępnione przez Archiwum kopie wybranych dokumentów stanowić będą podstawę scenariuszy lekcyjnych.

 

do góry