Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Umorzenie śledztwa w sprawie represji wobec podejrzanych o udział w zamieszkach związanych z manifestacją w obronie Krzyża w Nowej Hucie w 1960 roku

Barbara Niedzielko
Data publikacji 18.09.2018

Kraków, dnia 17 września 2018 roku

S 67.2017.Zk 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, działając na podstawie art. 131 § 3 w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 września 2018 r. umorzono prowadzone pod sygnaturą akt S 67.2017.Zk śledztwo w sprawie:

  • zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, będącej zbiorowym naruszeniem praw człowieka, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności biorących udział w manifestacji w obronie Krzyża w dzielnicy Nowa Huta pokrzywdzonych do określonej grupy politycznej i religijnej poprzez przekroczenie w okresie od 27 kwietnia 1960 r. do czerwca 1960 r. w Krakowie przez działających wspólnie i w porozumieniu przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, przysługujących im uprawnień i wydanie podległym im funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa polecenia tworzenia fałszywych dowodów poprzez rozpoznawanie w warunkach wyłączających prawidłowe przeprowadzenie tych czynności zatrzymanych osób podejrzewanych o udział w zamieszkach przez funkcjonariuszy MO i składanie w ich sprawie w oparciu o wynik rozpoznania zeznań przez tych funkcjonariuszy w celu skierowania wobec zatrzymanych osób postępowania karnego o przestępstwa z art. 133 § 1 i art. 163 ówcześnie obowiązującego Kodeksu karnego i doprowadzenia w ten sposób – w następstwie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec 109 osób oraz orzeczenia wyroków skazujących na kary pozbawienia wolności oraz aresztu w wymiarze od 6 tygodni do 5 lat wobec 82 osób do pozbawienia ich wolności na okres trwający powyżej siedmiu dni i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego pokrzywdzonych, tj. o przest. z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 189 § 2, art.  235 i art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 z późn. zm.) – wobec śmierci ustalonych sprawców czynu – ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Krakowie i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej do Spraw Służby Bezpieczeństwa (na zasadzie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.)
  • zbrodni komunistycznych, stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości, będące naruszeniem praw człowieka, polegających na stosowaniu represji z powodu udziału w manifestacji w obronie Krzyża w dzielnicy Nowa Huta poprzez przekroczenie w okresie od 27 kwietnia 1960 r. do czerwca 1960 r. w Krakowie przez działających wspólnie i w porozumieniu, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa, a także funkcjonariuszy Prokuratury Powiatowej dla Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie i Sądu Powiatowego dla Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego, przysługujących im uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych polegające na zastosowaniu w toku postępowania przygotowawczego tymczasowego aresztowania, a następnie skierowaniu opartego na dokonanych w wadliwy sposób rozpoznaniach aktu oskarżenia przeciwko 109 osobom, złożeniu w toku postępowania przez funkcjonariuszy MO fałszywych zeznań obciążających pokrzywdzonych i doprowadzenia w ten sposób – w konsekwencji tymczasowego aresztowania, a następnie wydania przez Sąd wyroku skazującego w – do pozbawienia 82 pokrzywdzonych wolności na okres trwający powyżej siedmiu dni, tj. o przest. z art. 189 § 2,  art. 231 § 1 i art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 z późn. zm.)

wobec niewykrycia sprawców złożenia fałszywych zeznań  (322 § 1 k.p.k.) i braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego przez funkcjonariuszy prokuratury i Sądu (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.).

Zgodnie z art. 131 § 3 k.p.k. odpis postanowienia może zostać doręczony pokrzywdzonemu, który w terminie zawitym siedmiu dni od ogłoszenia zwróci się o to do Oddziałowej Komisji w Krakowie.

do góry