Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Komunikaty

Komunikat o umorzeniu śledztwa

Inga Budweil
Data publikacji 09.04.2018

        Szczecin, dnia 4 kwietnia 2018r.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie informuje, że postanowieniem z 30.03.2018 r. umorzono śledztwo S 73.2007. Zk w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na przymusowym przesiedleniu, na podstawie decyzji władz ZSRR w okresie 1939-1941 r., z terenu byłego województwa poleskiego II RP, w głąb ZSRR, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy obywateli polskich, gdzie zostali pozbawieni wolności połączonej ze szczególnym udręczeniem, w celu ich fizycznego wyniszczenia, z powodu przynależności do Narodu Polskiego, co stanowiło poważną represję wobec osób o innym statusie majątkowym i narodowościowym, motywowaną względami politycznymi – tj. o przestępstwo z art. 118 a § 2 pkt 2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o IPN-KŚZpNP – wobec śmierci sprawców kierowniczych (art. 17 § 1 pkt 5 kpk) oraz wobec niewykrycia sprawców bezpośrednich (art. 322 § 1 kpk).

W związku z powyższym na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk zawiadamia się osoby pokrzywdzone, że odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa zostanie im doręczony, jeżeli w terminie 7 dni, od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia o to się zwrócą. Na powyższe postanowienie osobom pokrzywdzonym przysługuje zażalenie do Sądu za pośrednictwem prokuratora, które należy wywieść w zawitym terminie 7 dni, od daty doręczenia odpisu postanowienia. Pisma wniesione po tych terminach są bezskuteczne. Pisma należy wnieść na adres Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin”

do góry