Nawigacja

Komunikaty

Wizyta prokuratorów z Centrali Krajowych Zarządów Wymiaru Sprawiedliwości ds. Wyjaśnia Zbrodni Narodowosocjalistycznych z Ludwigsburga w Niemczech – 9–11 kwietnia 2018

  • Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)
  • Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN) Wizyta prokuratorów z Ludwigsburga w Instytucie Pamięci Narodowej – 10 kwietnia 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

Zentrale Stelle
der Landesjustizverwaltungen
zur Aufklärung
nationalsozialistischer Verbrechen

W dniu 10 kwietnia 2018 r., w siedzibie Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, odbyło się spotkanie dyrektora i prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z prokuratorami z Centrali Krajowych Zarządów Wymiaru Sprawiedliwości ds. Wyjaśnienia  Zbrodni Narodowosocjalistycznych z Ludwigsburga w Niemczech.

W spotkaniu wziął także udział zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.

W trakcie spotkania wymieniono dotychczasowe doświadczenia oraz omówiono kwestię przyszłej współpracy i udzielania wzajemnej pomocy prawnej w zakresie prowadzenia śledztw w sprawach przestępstw popełnionych w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni, których dokonano  w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzyskali bliższe informacje na temat aktualnie prowadzonych przez Centralę postępowań karnych, w których ustalono żyjących sprawców zbrodni, jak również postępowań zakończonych w ostatnim czasie i przekazanych do dalszego prowadzenia przez poszczególne prokuratury na terenie Niemiec.

Prokuratorzy niemieccy przekazali ponadto informacje o zasobie archiwalnym znajdującym się w Ludwigsburgu i możliwościach bezpośredniego korzystania z niego przez prokuratorów i historyków z pionu śledczego IPN. Poinformowali też o aktualnym orzecznictwie sądów niemieckich w sprawach zbrodni popełnionych w okresie II Wojny Światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady.

Przedmiotem spotkania były również kwestie związane z poszukiwaniem na terenie Niemiec osób, których dane zostały ustalone w toku śledztw w sprawach zbrodni nazistowskich prowadzonych przez Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz z realizacją wniosków o pomoc prawną,  kierowanych w tych sprawach do Centrali w Ludwigsburgu.

Strona niemiecka wyraziła zainteresowanie opracowywaną przez specjalny zespół funkcjonujący w pionie śledczym IPN bazą członków załóg ww. obozów. Poruszono zatem zagadnienia związane z wymianą danych w tym zakresie pomiędzy Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a Centralą Krajowych Zarządów Wymiaru Sprawiedliwości ds. Wyjaśnia Zbrodni Narodowosocjalistycznych.

 

do góry