Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 28.02.2018

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 58 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 11 nowych wpisów dot.:

  • 1 prokuratora IPN
  • 4 prokuratorów Prokuratury Krajowej
  • 2 podsekretarzy stanu
  • 1 członka zarządu województwa
  • 3 wicestarostów

oraz 47 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 8 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 157 osób (99 nowych wpisów i 58 reedycji)
  • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 159 osób (150 nowych wpisów i 9 modyfikacji)
  • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 882 osób (852 nowe wpisy i 30 modyfikacji), ponadto usunięto 2 rekordy dot. osób

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1256 publikacji (w tym 1112 nowych rekordów i 144 modyfikacje).

do góry