Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ws byłego funkcjonariusza SB

Inga Budweil
Data publikacji 13.02.2018

Sąd Apelacyjny w Białymstoku potwierdził, że były funkcjonariusz SB złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne


Sąd Apelacyjny w Białymstoku, rozpoznając apelację lustrowanego, orzeczeniem z dnia z dnia 17.01.2018 roku (sygnatura II AKa 202/17) utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku, stwierdzające że były kandydat na radnego Rady Powiatu Nowodworskiego, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne zatajając w nim fakt swojej służby w SB.


Lustrowany był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa wykonującym swoje obowiązki w latach 1972–1973 w Wydziale Paszportów i Dowodów Osobistych Komendy Stołecznej MO w Warszawie. Kandydował bezskutecznie na radnego w roku 2013 i nie ujawnił wówczas w oświadczeniu faktu swojej wcześniejszej służby w SB. Aktualnie nie pełni żadnych funkcji publicznych.


Sąd Okręgowy w Białymstoku w orzeczeniu I instancji orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z przepisów ustawy – na okres 4  lat oraz dodatkowo zakaz pełnienia funkcji publicznej wskazanych w ustawie lustracyjnej – na okres 4  lat.


 Orzeczenie jest prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Białymstoku
prokurator Andrzej Ostapa

do góry