Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne opublikowało katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 25.04.2017

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 149 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 18 nowych wpisów dot.:

 • 1 członka Trybunału Stanu
 • 1 prokuratora IPN
 • 1 prezesa Sądu Apelacyjnego
 • 1 sędziego Trybunału Konstytucyjnego
 • 1 sędziego NSA
 • 4 prokuratorów Prokuratury Krajowej
 • 1 sekretarza stanu
 • 1 podsekretarza stanu
 • 1 prezydenta miasta
 • 1 wicemarszałka województwa
 • 2 wicestarostów
 • 3 członków zarządu powiatu

oraz 131 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 21 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne oraz 3 osób z katalogu funkcjonariuszy i 1 osoby z katalogu rozpracowywanych (wycofana zgoda na publikację).

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” 79 osób (74 nowe wpisy i 5 modyfikacji)
 • w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL” 218 osób (217 nowych wpisów i 1 modyfikacja)
 • w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” 261 osób (249 nowych wpisów i 12 modyfikacji).

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 707 publikacji (w tym 558 nowych wpisów i 149 modyfikacji).

do góry