Nawigacja

Komunikaty

Prawomocne orzeczenie uznające, że Józef Kastelik złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

Barbara Niedzielko
Data publikacji 21.04.2017

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 lutego 2017 r. uznano za niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne złożone przez Józefa Kastelika w 2014 r., w związku z kandydowaniem na radnego Rady Miasta Raciborza.

Wobec Józefa Kastelika orzeczono utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej na okres 5 lat.

Orzeczenie jest prawomocne – lustrowany nie składał apelacji.

Katowice, dnia 21 kwietnia 2017 r.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik OBL w Katowicach

do góry