Nawigacja

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Prawomocne orzeczenie stwierdzające niezgodność z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Romana Uliczkę

Inga Budweil
Data publikacji 07.12.2016

Orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 27 października 2016 r. uznano, iż Roman Uliczka złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne o treści, iż nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa - podczas gdy materiał dowodowy zebrany w sprawie wykazał, iż wymieniony był w latach 1987-1989 świadomym i tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Józef”.

Roman Uliczka oświadczenie lustracyjne składał jako kandydat na radnego Rady Powiatu Lublinieckiego.

Sąd orzekł wobec wymienionego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także orzekł zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy lustracyjnej, na okres 5 lat oraz obciążył kosztami procesu.

Od powyższego orzeczenia nie został wniesiony w ustawowym terminie środek odwoławczy, wobec czego jest ono prawomocne.

 

           Naczelnik  

                                                                   Oddziałowego Biura Lustracyjnego

                                  prokurator Andrzej Majcher

 

 

 

Katowice, 7 grudnia 2016 r.

do góry