Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 20.03.2023

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 80 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 4 nowe publikacje dot.:

  • 1 prezesa SA,
  • 1 prokuratora PK,
  • 1 starosty,
  • 1 członka zarządu powiatu

oraz 76 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 6 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 158 osób (154 nowe publikacje i 4 modyfikacje) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”; ponadto usunięto z BIP jedną osobę, która wycofała swoją zgodę na publikację,
  • 153 osób (150 nowych publikacji i 3 modyfikacje) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 611 osób (525 nowych publikacji i 86 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1002 publikacje (w tym 833 nowe rekordy i 169 modyfikacji).

do góry