Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 21.02.2023

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 43 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 11 nowych publikacji dot.:

  • 1 prezesa SN,
  • 1 sędziego SN,
  • 1 burmistrza,
  • 1 członka zarządu województwa,
  • 1 starosty,
  • 1 wicestarosty,
  • 5 członków zarządu powiatu

oraz 32 modyfikacje wcześniejszych publikacji, wynikające ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 8 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 160 osób (149 nowych publikacji i 11 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”; 
  • 150 osób (150 nowych publikacji i 0 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 796 osób (760 nowych publikacji i 36 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”, ponadto w tym katalogu wycofano z BIP 2 osoby (służba przed ukończeniem osiemnastego roku życia).

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1149 publikacji (w tym 1070 nowych rekordów i 79 modyfikacji).

do góry