Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 24.01.2023

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 23 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 3 nowe publikacje dot.:

  • 2 wójtów,
  • 1 starosty,

oraz 20 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie przygotowano do usunięcia z BIP dane dotyczące 9 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 106 osób (94 nowe publikacje i 12 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”; 
  • 160 osób (150 nowych publikacji i 10 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 790 osób (735 nowych publikacji i 55 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”, ponadto w tym katalogu przygotowano do wycofania z BIP 1 osobę.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1079 publikacji (w tym 982 nowe rekordy i 97 modyfikacji).

do góry