Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 21.11.2022

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 16 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 4 nowe publikacje dot.:

  • 1 prokuratora Prokuratury Krajowej
  • 2 podsekretarzy stanu
  • 1 burmistrza

oraz 12 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 4 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 114 osób (109 nowych publikacji i 5 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”
  • 163 osób (150 nowych publikacji i 13 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 672 osób (617 nowych publikacji i 55 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”, ponadto wycofano z tego katalogu 1 osobę.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 965 publikacji (w tym 880 nowych rekordów i 85 modyfikacji).

do góry