Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie

Anna Cisek
Data publikacji 30.09.2022

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w dniu 29 września 2022 roku skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi C. – byłemu sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Włodzimierzowi C. zarzucono, że w dniu 29 grudnia 1981 roku w Częstochowie, będąc wówczas sędzią Sądu Rejonowego w Częstochowie bezprawnie pozbawił wolności Annę W., przypisując jej wydanym tegoż dnia wyrokiem popełnienie przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, polegającego na kontynuowaniu działalności związkowej w ramach NSZZ „Solidarność” poprzez przepisanie na maszynie ulotki, i wymierzając za ten czyn karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach pozwoliło na przyjęcie, że działalność prowadzona przez pokrzywdzoną w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce  nie wyczerpała znamion przestępstwa, również w świetle przepisów prawa PRL, albowiem samo przepisanie treści ulotki nie było kontynuowaniem działalności związkowej.

Sporządzenie ulotki o treści zaczynającej się od słów „Częstochowianie Rodacy!” stanowiło wyłącznie wyraz sprzeciwu pokrzywdzonej wobec sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego.

Stosowanie zatem wobec pokrzywdzonej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania a następnie wydanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności było aktami bezprawia i represji.

Oskarżony Włodzimierz C. do 1999 roku był sędzią Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
prok. Michał Skwara

do góry