Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 27.09.2022

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 18 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 10 nowych publikacji dot.:

  • 1 członka RPP
  • 1 prokuratora IPN
  • 1 sekretarza stanu
  • 1 wójta
  • 1 starosty
  • 5 członków zarządu powiatu

oraz 8 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 17 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 140 osób (133 nowe publikacje i 7 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”
  • 155 osób (150 nowych publikacji i 5 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 1143 osób (1087 nowych publikacji i 56 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1456 publikacji (w tym 1380 nowych rekordów i 76 modyfikacji).

do góry