Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 25.07.2022

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 30 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 17 nowych publikacji dot.:

 • 1 sędziego Sądu Najwyższego,
 • 5 sędziów NSA,
 • 1 prezesa Sądu Apelacyjnego,
 • 1 prokuratora Prokuratury Krajowej,
 • 1 sekretarza stanu,
 • 1 podsekretarza stanu,
 • 1 burmistrza,
 • 5 członków zarządu powiatu,
 • 1 wójta

oraz 13 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 4 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • 176 osób (170 nowych publikacji i 6 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”
 • 112 osób (100 nowych publikacji i 12 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
 • 925 osób (894 nowe publikacje i 31 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1243 publikacje (w tym 1181 nowych rekordów i 62 modyfikacje).

do góry