Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Monika Dobrzeniecka
Data publikacji 20.06.2022

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 17 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 7 nowych publikacji dot.:

  • 1 sędziego Sądu Najwyższego,
  • 2 sędziów NSA,
  • 2 członków zarządu powiatu,
  • 2 wójtów

oraz 10 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 8 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 165 osób (142 nowe publikacje i 23 modyfikacje) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”; 1 rekord wycofano z BIP – osoba, o której opublikowano informacje, cofnęła zgodę)
  • 152 osób (150 nowych publikacji i 2 modyfikacje) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 587 osób (554 nowe publikacje i 33 modyfikacje) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 921 publikacji (w tym 853 nowe rekordy i 68 modyfikacji).

do góry