Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 21.03.2022

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 23 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 10 nowych publikacji dot.:

 • 1 członka Rady Polityki Pieniężnej,
 • 3 sędziów Sądu Najwyższego,
 • 1 sędziego NSA,
 • 1 sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego,
 • 1 burmistrza,
 • 1 wójta,
 • 1 wicemarszałka województwa,
 • 1 członka zarządu powiatu

oraz 13 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 5 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • 112 osób (99 nowych publikacji i 13 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”,
 • 105 osób (100 nowych publikacji i 5 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
 • 711 osób (631 nowych publikacji i 80 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 951 publikacji (w tym 840 nowych rekordów i 111 modyfikacji).

do góry