Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Nowe rekordy w Inwentarzu Archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej opublikował na stronie internetowej Inwentarza Archiwalnego kolejnych 65 tysięcy opisów akt ze swojego zasobu archiwalnego. Obecnie inwentarz zawiera dane dotyczące ponad 2 mln 494 tysięcy jednostek archiwalnych.

Inwentarz uzupełniono przede wszystkim o kolejne opisy akt wytworzonych przez: cywilne organy bezpieczeństwa państwa (ponad 27 tysięcy nowych rekordów), cywilny wymiar sprawiedliwości (ponad 14 700  nowych opisów), instytucje penitencjarne (ponad 4200 nowych rekordów), władze okupacyjne i instytucje III Rzeszy Niemieckiej (przybyło ponad 2 tysiące rekordów), wojskowy wymiar sprawiedliwości (ponad 5500 nowych opisów), jednostki i administrację wojskową (ponad 2100 nowych opisów), archiwa osobiste i kolekcje (ponad 3400 nowych opisów), Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i jej terenowe ogniwa (ponad 600 nowych rekordów), instytucje państwowe i organizacje społeczne (ponad 2600 nowych opisów), wojskowe organy bezpieczeństwa państwa (ponad 200 nowych rekordów). Dodatkowo dział zbiory archiwalne powiększył się o ponad 2 tysiące nowych rekordów.

Na uwagę zasługuje również publikacja opisów dokumentacji z: zespołu Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie (spis IPN BU 809), akt spraw obiektowych i zagadnieniowych wytworzonych przez piony SB Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie (do 1975 r.), znajdujących się w zespole Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych (spis IPN BU 0201) oraz akt personalnych członków ORMO przechowywanych w zespole Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych (spis IPN BU 2198).

Inwentarz uzupełniono o nowe rekordy z zespołów już uprzednio w nim ujętych. Na uwagę zasługuje w szczególności: zespół akt Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Pomocy Finansowej dla Ofiar Pseudomedycznych Eksperymentów w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych 1972-1987 (spis IPN GK 927, ponad 460 nowych rekordów), zbiór akt spraw lustracyjnych toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (spis IPN BU 2569), zbiór fotografii wykonanych dla celów badań rasowych przez funkcjonariuszy niemieckiej Centrali Przesiedleńczej (Umwandererzentralstelle, UWZ), zachowanych w zespole Szef Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa – Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu 1939-1944 (spis IPN BU 3952), kolekcja korespondencji chadeckiego polityka, przywódcy Stronnictwa Pracy, Karola Popiela (spis IPN BU 3832) i zbiór materiałów archiwalnych dot. stanu wojennego (spis IPN BU 1405).

W inwentarzu umieszczono również opisy dokumentacji wchodzącej w skład zbiorów i kolekcji osobistych, przekazanych do Archiwum IPN, w tym: zbioru Fiodora Bartkowskiego (sygn. IPN BU 1467/223, tomy 1-6, kopie dokumentacji NKWD dot. represjonowania przez władze ZSRS Floriana Bartkowskiego, rodziny Tokarskich i innych osób w l. 1937-1938), zbioru Zbigniewa Rożniaka (sygn. IPN BU 1467/250, tomy 1-5, kolekcja kart pocztowych przedstawiających uroczystości złożenia w katedrze na Wawelu ciała Józefa Piłsudskiego), zbioru rodziny Gordziejko (spis IPN BU 4080, m.in. dokumenty dotyczące pobytu w Iranie po ewakuacji z ZSRS), daru Rafała Brzeskiego (spis IPN BU 3650, zapis video pogrzebu generała Stanisława Maczka).

  • Magazyn filmowy taśm 16 i 35 mm. Fot. K. Adamów
    Magazyn filmowy taśm 16 i 35 mm. Fot. K. Adamów
do góry