Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Wyrok wobec byłego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie

Anna Cisek
Data publikacji 24.11.2021

Lublin, dnia 24 listopada 2021 roku

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uznał Aleksandra Ch. – byłego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie ds. Służby Bezpieczeństwa winnym popełnienia zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na bezprawnym pozbawieniu wolności 18 działaczy legalnej opozycji, poprzez wydanie, w okresie od 12 do 15 grudnia 1981 roku w Lublinie, decyzji ich  internowaniu.

Za popełnienie tego przestępstwa Sąd wymierzył Aleksandrowi Ch. karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz orzekł karę grzywny.

Akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi Ch. został wniesiony przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie.


                                                                               Naczelnik Oddziałowej Komisji
                                                                                        Ścigania Zbrodni przeciwko
                                                                                    Narodowi Polskiemu w Lublinie
                                        prokurator
                                                                                             Jacek Nowakowski

 

do góry