Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Krzysztof Kopeć
Data publikacji 23.11.2021

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 71 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 12 nowych publikacji dot.:

  • 3 podsekretarzy stanu,
  • 2 starostów,
  • 7 członków zarządu powiatu,

oraz 59 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 17 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 128 osób (126 nowych publikacji oraz 2 modyfikacje) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”,
  • 156 osób (150 nowych publikacji i 6 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
  • 817 osób (776 nowych publikacji i 41 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1172 publikacje (w tym 1064 nowe rekordy i 108 modyfikacji).

do góry