Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 24.08.2021
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 28 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 9 nowych publikacji dot.:
  • 1 Prezesa IPN,
  • 1 prokuratora IPN,
  • 1 wójta,
  • 1 Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • 1 starosty,
  • 2 wicestarostów,
  • 2 członków zarządu powiatu

oraz 19 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 13 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 103 osób (89 nowych publikacji oraz 14 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”. 
  • 108 osób (100 nowych publikacji i 8 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”
  • 604 osób (576 nowych publikacji i 28 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 843 publikacje (w tym 774 nowe rekordy i 69 modyfikacji).

 

do góry