Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Oświadczenie IPN w sprawie nieprawdziwych enuncjacji rzeczniczki MSZ Federacji Rosyjskiej

Anna Cisek
Data publikacji 02.07.2021

1. Instytut Pamięci Narodowej konsekwentnie przypomina prawdę o zbrodniczym obliczu dwóch ideologii totalitarnych: niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu. Polska była od września 1939 roku ofiarą niesprowokowanych agresji dwóch totalitarnych państw: Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. Obaj agresorzy, opierając się na ustaleniach tajnego protokołu Paktu Ribbentrop-Mołotow, dokonali zbrojnego zniewolenia Polski we wrześniu 1939 roku. Ich agresje na nasze państwo przyniosły początek kataklizmu II wojny światowej.

2. W latach 1939–1941 oba państwa dokonywały na okupowanych ziemiach polskich zbrodni przeciw pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Oba państwa już wtedy przeprowadziły masowe deportacje setek tysięcy obywateli RP. Niemcy brutalnie wysiedlali Polaków i Żydów z ziem wcielonych do Rzeszy, Sowieci z równym okrucieństwem wywozili do łagrów i w głąb ZSRS setki tysięcy przede wszystkim Polaków, ale też Żydów i przedstawicieli innych mniejszości narodowych. Ten czas symbolizują miejsca masowych zbrodni niemieckich m.in. w Palmirach, Wawrze, Piaśnicy i początki obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz miejsca zbrodni sowieckich w Katyniu, Kalininie, Charkowie, na lwowskich Brygidkach oraz setki innych miejsc kaźni.

3. Ofiarami agresji obu totalitaryzmów w latach 1939–1941 były także inne państwa. Sowieci zaatakowali Finlandię, anektowali Litwę, Łotwę i Estonię, anektowali rumuńską Besarabię. Państwo Stalina gospodarczo wspomagało Niemcy Hitlera w czasie ich agresji przeciw Norwegii, Belgii, Holandii, Luksemburgowi, Francji, Wielkiej Brytanii i na Bałkanach.

4. Obowiązkiem Rzeczypospolitej Polskiej, ale też całego wolnego świata, jest głoszenie prawdy o zbrodniczych efektach działań obu totalitaryzmów. Nie wolno ukrywać prawdy o tym, że 22 czerwca 1941 roku przyniósł początek wojny zbrodniczego państwa Hitlera ze zbrodniczym państwem Stalina. Związek Sowiecki mimo zerwania sojuszu z Hitlerem nie zrezygnował z imperialnej polityki zniewolenia Polski i innych narodów po roku 1944. Swoje zwycięstwo nad Rzeszą Niemiecką wykorzystał do narzucenia komunizmu i zależności od Moskwy Polsce oraz całej Europie Środkowej i Wschodniej.

5. Polska czci pamięć ofiar niemieckiego i sowieckiego zniewolenia, konsekwentnie oddaje też hołd niewinnym ofiarom zbrodni niemieckich na terenie okupowanej Europy – przypomina szczególnie brutalne oblicze okupacji niemieckiej na ziemiach polskich i na wschodzie kontynentu. 

6. Polska nie zgadza się na wystawianie pseudo-pomników gloryfikujących totalitaryzm Hitlera, ani tych gloryfikujących totalitaryzm Stalina.

7. Natomiast, wbrew fałszywym enuncjacjom FR, w wolnej Polsce nigdy nie były i nie są niszczone żadne, rzeczywiście istniejące, żołnierskie groby. Polska ze zrozumieniem pochyla się nad losem żołnierzy, którzy ginęli na frontach – także tych w mundurach obcych armii.  Niezależnie od zbrodniczego oblicza stalinowskiego totalitaryzmu tradycją wolnej Polski jest bowiem zapewnienie godnego pochówku każdym żołnierskim szczątkom. Również żołnierzom obcych armii.

8. W dniu dzisiejszym IPN zorganizował godny pochówek w Miechowie NN żołnierza Armii Czerwonej, którego szczątki znaleziono przy budowie trasy S7. Zorganizowany przez IPN ceremoniał pochówku spotkał się z podziękowaniami ze strony przedstawiciela konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie za wysoki poziom profesjonalizmu. To jeden z wielu takich pochówków organizowanych przez IPN.

9. Szacunek dla faktów, odrzucenie stalinowskiej propagandy jest obowiązkiem nie tylko Polski ale także dzisiejszej Rosji, która powinna pamiętać także o niepoliczonych nigdy rosyjskich ofiarach sowieckiego totalitaryzmu.

Przypominamy również Oświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej w kontekście sowieckich cmentarzy z II wojny światowej

do góry