Nawigacja

Komunikaty

Sąd Rejonowy w Krośnie skazał byłego Naczelnika Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa KWMO za bezprawne pozbawienie wolności w 1981 r. działaczy legalnej opozycji

Anna Cisek
Data publikacji 31.05.2021

Rzeszów, 31 maja 2021 r.

S 59.2015.Zk                                                                                 

Wyrokiem z dnia 28 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Krośnie skazał Zdzisława G. – byłego Naczelnika Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krośnie – za popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od 12 grudnia 1981 roku 70 osób, działaczy ówczesnej legalnej opozycji, na mocy decyzji o internowaniach.

Wydając decyzje o internowaniach Zdzisław G., jako podstawę prawną podjętego rozstrzygnięcia, każdorazowo powoływał dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, podczas gdy ów akt prawny nie został wówczas opublikowany i nie miał mocy obowiązującej.

Za przypisane czyny Sąd Rejonowy w Krośnie wymierzył  Zdzisławowi G. karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.

Sąd uznał, podzielając stanowisko prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie wyrażone w akcie oskarżenia i prezentowane na rozprawie sądowej, iż zarzucone oskarżonemu czyny wyczerpały znamiona zbrodni komunistycznych i stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości.

Powyższy wyrok jest nieprawomocny.

   

                                                                          Naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
prokurator Beata Śmiechowska

do góry