Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 26.04.2021
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 23 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 3 nowe publikacje dot.:
  • 1 prokuratora regionalnego
  • 2 członków zarządu powiatu

oraz 20 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 10 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 149 osób (136 nowych publikacji oraz 13 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”. 
  • 109 osób (100 nowych publikacji i 9 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”
  • 902 osób (868 nowych publikacji i 34 modyfikacje) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1183 publikacje (w tym 1107 nowych rekordów i 76 modyfikacji).

 

do góry