Nawigacja

Komunikaty

Ekshumacje na terenie Cmentarza Komunalnego w Katowicach przeprowadzone przez prokuratorów Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach

Anna Cisek
Data publikacji 09.04.2021

W okresie od 6 do 9 kwietnia 2021 roku prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach zarządzili przeprowadzenie ekshumacji szczątków dwóch osób pogrzebanych w nieoznaczonych mogiłach na terenie Cmentarza Komunalnego w Katowicach.  

W prowadzonych śledztwach zgromadzono bowiem materiał dowodowy wskazujący najprawdopodobniej miejsce skrytych pochówków Hieronima Wolniaka i Jana Mulaka – osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i bezprawnie skazanych na kary śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w 1946 i 1947 roku.

W toku ekshumacji przeprowadzonych z udziałem specjalistów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji, w tym biegłych z zakresu antropologii i archeologii, zabezpieczono szczątki ludzkie, które następnie zostaną poddane badaniom biegłych z zakresu genetyki sądowej celem ich identyfikacji.

Z dotychczasowych ustaleń śledztw wynika, iż ujawnione szczątki ludzkie mogą pochodzić od Hieronima Wolniaka i Jana Mulaka – ofiar systemu totalitarnego.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach
prok. Michał Skwara

                   Katowice, 9 kwietnia 2021 r.

do góry