Nawigacja

Komunikaty

Skierowanie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego wobec obywatela Niemiec, podejrzanego o czyn z art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Monika Dobrzeniecka
Data publikacji 29.03.2021

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie prowadzi śledztwo dotyczące zdarzenia, do którego doszło w dniu 23 lipca 2019 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polegającego na publicznym i wbrew faktom zaprzeczeniu przez jednego z uczestników grupy zwiedzających zbrodniom nazistowskim popełnionym przez członków załogi obozu.

Mężczyzna  ów, uczestnicząc tego dnia w zwiedzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w grupie 30 osób posługujących się językiem niemieckim, w toku wielokrotnych wypowiedzi odnoszących się do informacji przedstawianych przez edukatora-przewodnika grupy, dotyczących zbrodni popełnionych przez członków załogi KL Auschwitz-Birkenau wobec więźniów osadzonych w w/w obozie, podważał wiarygodność systemowego charakteru zbrodni nazistowskiej polegającej na eksterminacji osób narodowości żydowskiej, w tym ustaleń poczynionych przez władze III Rzeszy Niemieckiej w toku tzw. Konferencji w Wannsee w dniu 20 stycznia 1942 roku w zakresie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, liczby osób pozbawionych życia w KL Auschwitz-Birkenau, istnienia i zbrodniczego wykorzystania komór gazowych oraz krematoriów w tym obozie koncentracyjnym.

W toku zwiedzania byłego obozu w Brzezince, przewodnik zwrócił się o interwencję  w tej sprawie do funkcjonariuszy Straży Muzealnej. Wobec takiego rozwoju sytuacji wskazany mężczyzna, wraz z towarzyszącymi mu ustalonymi osobami, opuścił muzeum. W tym samym dniu opuścił także terytorium Polski.

W wyniku podjętych w tym zakresie czynności polegających na przesłuchaniach pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, członków opisanej grupy zwiedzających, w tym materiałów uzyskanych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej, a także analizie dokumentacji udostępnionej przez muzeum ustalono, iż opisane działania zostały podjęte przez obywatela Republiki Federalnej Niemiec, emerytowanego nauczyciela Gottlieba G. zamieszkałego w m. Traunstein w Bawarii.

Zgromadzony na obecnym etapie postępowania materiał dowodowy dostarczył podstaw do wydania postanowienia o przedstawieniu Gottliebowi G. zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 22 marca 2021 roku do Prokuratury w Traunstein skierowano Europejski Nakaz Dochodzeniowy, zawierający wniosek o ogłoszenie Gottliebowi G. opisanego powyżej postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia wskazanego przestępstwa oraz przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Wykonanie tych czynności pozwoli na podjęcie działań zmierzających do pociągnięcia Gottlieba G. do odpowiedzialności karnej.

prok.Waldemar Szwiec
Naczelnik OKŚZpNP w Krakowie

Kraków, 26 marca 2021 r.

do góry