Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Barbara Niedzielko
Data publikacji 18.12.2020
W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 39 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 9 nowych publikacji dot.:
  • 1 posła RP
  • 1 członka zarządu województwa
  • 4 wicestarostów
  • 3 członków zarządu powiatu

oraz 30 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 16 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

  • 144 osób (136 nowych publikacji oraz 8 reedycji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”. Ponadto usunięto z BIP dane dotyczące jednej osoby, która wycofała swoją zgodę na publikację
  • 207 osób (200 nowych publikacji i 7 modyfikacji) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”
  • 1337 osób (1258 nowych publikacji i 79 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 1727 publikacji (w tym 1603 nowe rekordy i 124 modyfikacje).

do góry