Nawigacja

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie śledztwa w sprawie zabójstw obywateli polskich na terenie zamku Hartheim w Austrii przez funkcjonariuszy III Rzeszy

Szczecin, 30.12.2015 r.

Marek Rabiega – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie po zapoznaniu się z materiałami postępowania S 55/05/Zn w sprawie zabójstw obywateli polskich na terenie zamku Hartheim tj. o przestępstwo z art. 1 pkt. 1 Dekretu z 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami wojennymi oraz dla zdrajców Narodu Polskiego na podstawie art. 17§1 pkt 1, 5, 7 kpk postanowił:

umorzyć postępowanie w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią ludobójstwa, dokonanej przez funkcjonariuszy III Rzeszy w ośrodku eutanazji mieszczącym się w zamku Hartheim w Alkoven, w pobliżu Linzu w Austrii poprzez zamordowanie od 02 kwietnia 1940 do połowy 29 grudnia 1944 bliżej nieustalonej liczby obywateli polskich nie mniejszej niż 1604 osób, poprzez ich uśmiercenie w komorze gazowej,

tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami wojennymi oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 98/155/1016)

– wobec Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Philipa Bouhlera, Leonarda Conti, Rudolfa Lonauera, Georga Renno, Christiana Wirtha, Franza Stangla, Gerharda Bohne, Franza Reichleitnera, Gustava Wagnera, Kurta Bolendera, Huberta Gomerski, Josefa Vallastera, Josefa Grömera, Antona Streitwieser

na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk – z uwagi na śmierć sprawców,

– wobec Karla Brandta, Victora Bracka, Anny Griessenberger (zd. Aichinger), Marii Hammelsböck (zd. Auer), Herminy Gruber, Marii Raab (zd. Draxler), Marii Witmann, Margarety Haider, Marii Brandstätter, Heleny Hintersteiner, Franca Hödla, Hermana Merta, Vincenza Nohela, Karla Schulza, Ericha Wasicky, Hansa Bodo Gorgassa, Alberta Widmanna  

na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk – wobec stwierdzenia, iż postępowanie karne co do sprawców zostało prawomocnie zakończone,  

– wobec Stefana Schachermayera, Heinricha Barbla, Karla Schiffnera, Franza Peterseila, Johanna Anzigera, Hansa Lenz, Marianny Lenz, Rosy Haas, Annelies Gindl

na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk – wobec braku dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przez nich czynu zabronionego.

Pełny tekst postanowienia wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

do góry