Nawigacja

Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II etap prac poszukiwawczych w dawnej katowni gestapo, NKWD i UB w Płocku

W dawnej katowni gestapo, NKWD i UB przy ul. 3 Maja w Płocku, w czwartek 3 grudnia  br.,  rozpoczął się II etap prac poszukiwawczych, których celem jest odnalezienie szczątków ofiar zbrodni komunistycznych, straconych i zmarłych w byłym areszcie w Płocku.

Prace prowadzone są przez Samodzielny Wydział Poszukiwań IPN pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, specjalistów z zakresu medycyny sądowej z Wrocławia oraz archeologów z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Są kontynuacją badań georadarowych prowadzonych latem tego roku.

Budynek znajdujący się w centrum Płocka, przy ul. 1 Maja, to kamienica wybudowana ok. 1905 r. W 1941 r. budynek zajęło gestapo, a po zakończeniu wojny – NKWD i UB. Potem była tam siedziba MO i SB. W ostatnich latach nieruchomość należała do policji, która opuściła ją w 2014 r., po wybudowaniu nowej płockiej komendy.

do góry